TC3BSK ile Yayındayız

Geçen sene Mayıs ayında okulumuzda düzenlenen Bilim Şenliğinde “TA3BSK” özel çağrı işaretiyle amatör radyo istasyonu kurarak kısa dalga bandlarından dünyayay yayın yapmış, yurt içinden ve dışından birçok istasyonla görüşmüştük. Bu sene bu çalışmaları Bilim İzcileri olarak devam ettirmeyi planlıyoruz. Çağrı işaretimiz bu sene de tescil ettirildi ve gerek Bilim Şenliği gerekse Mayıs ve Yaz kamplarımızda amatör radyo çalışmaları planlanıyoruz. Bu kapsamda amatör radyo-telsiz haberleşmesi ile ilgili bilgi ve becerileri izcilerimize ve isteyen tüm çocuklara kazandırmak, telsiz telefon ve telsiz telgraf usullerini uygulamalı olarak öğretmek istiyoruz.

Ünitemiz haftasonu çalışmalarında telsiz haberleşmesini yoğun bir şekilde kullanmaktadır. Çalışmalarımızda PMR telsizler kullanarak yerel haberleşme sağlıyoruz. İzcilerimizin çoğu halihazırda telsiz muhabere usullerinği bilmekte ve kullanmaktadır. Özel çağrı işaretimiz TC3BSK ise tamamen kısa dalga frekanslarında yapılacak çalışmalarda kullanılacaktır. Bu kapsamda üç ana hedefimiz bulunmaktadır.

Çocuklara amatör radyoculuk eğitimi vermek

Teknik, sportif, kültürel ve sosyal birçok yönü bulunan bu güzel hobiyi çocuklara sevdirmek ve yaşatmak istiyoruz. Gelecekte (16 yaşında) girebilecekleri lisans sınavına hazırlamak ve ülkemizi havada temsil edebilecek düzeyde bilgi ve deneyim sahibi olmalarını umuyoruz.

Özel çağrı işaretimizle okulumuzu ve ünitemizi dünyaya tanıtmak

Yurtiçinde ve yurtdışında birçok amator istasyona sesimizi duyurup, tanışmak, kendimizi tanıtmak, QSL kartları toplayıp coğrafya bilgimizi artırmak, bu güzel hobinin sosyalleşme imkanlarını kullanmak istiyoruz.

JOTI-JOTA veya benzeri bir uluslararası etkinliğe katılmak

Dünya izcilerinin her sene düzenledikleri “Jamboree on the Air” olarak bilinen etkinliklere katılmak istiyoruz. Ünitemiz dünya izcileri ile WOIS konfederasyonu bünyesinde kucaklaşmaktadır. Birliğimizin bize göstereceği hedefler çerçevesinde bu tür bir uluslararası organizasyon için “daima hazır” olacağız.