Obabaşı Kimdir?

Küçük izci obalarına öbek, ve izcilerin seçtiği başkanına da öbekbaşı adı verilir. Biz genel bir tanımlama olan “oba” ve “obabaşı”nı da sık sık kullanıyoruz. Oba 4-8 izciden oluşan, izciliğin en küçük ve demokratik birimidir. Oba “birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” sloganı etrafında birleşen bir akran çetesidir. Lider rehberliğinde kendi kararlarını verir, kendi tarzlarını oluştururlar. Obalar arası farklılaşma ve tatlı bir rekabet izcilikte istenen bir durumdur. Oba ruhu adı verilen “tarz”, obadaşlar tarafından tasarlanan oba flaması, oba bağırışı gibi alametleri kapsar. Obalararası dayanışma ise ünite ruhunu oluşturur. 

Obayı oluşturan izciler kendilerine belirli bir süre için bir obabaşı seçerler. Obabaşı adayında aranan özellikler:

 • İzci olmak (Ünitesinin önünde liderine izci sözü vermiş olmak)
 • İzcilik töresini ve anlamını çok iyi bilmek.
 • Tüm çalışmalara düzenli olarak katılıyor olmak.
 • İzcilik temel bilgi ve becerilerine sahip olmak.
 • Sorumluluk almaktan kaçınmamak.
 • Ebeveynleri tarafından obabaşlığı konusunda desteklenmek.
 • İlk açılacak olan Obabaşı Eğitimine katılma konusunda istekli olmak.

Bu kriterlere uygun adaylar, obadaşlarını ikna etmek ve güvenlerini kazanmak için çalışma yapmalıdır. Seçim açık oyla ve tercihen mutlak çoğunlukla yapılır. Nihayet obabaşı seçilen izci artık obasını her etkinlikte temsil edecektir. Obabaşının görevleri şunlardır:

 • Liderin yönergelerini iyi anlayıp obasında anlatmak, obadaşlarını yönlendirmek.
 • Her obadaşına ulaşabilmek için gereken haberleşme araçlarını kullanabilmek.
 • Etkinlik programına hakim olmak ve bir kol saatine sahip olmak. 
 • Bir açık alan etkinliğinde, her an, bütün obadaşlarının nerede ve ne durumda olduğunu bilmek ve gerektiğinde liderini bilgilendirmek.
 • Obadaşlarının ihtiyaçlarını bilmek ve liderini bu konuda bilgilendirmek.
 • Obanın ortak karar alması gereken bir durumda, izcileri oylamaya yönlendirmek ve süreci yönetmek.
 • Ünitenin olağan çalışmalarına ek olarak, ayda en az iki kez, liderin rehberliğinde, obabaşları toplantısına katılmak.
 • Oba defteri, oba flaması, oba panosu gibi emtianın sorumluluğunu taşımak.
 • Duyuru, posta, dağıtım gibi görevleri obası adına üstlenmek.
 • Herşeyden önce iyi bir izci olmak ve obadaşlarına örnek olmak.

Obabaşı’nın ilk icraatı bir “obabaşı yardımcısı” belirlemektir. Obabaşı yardımcısını obabaşı seçer. Kolay iletişim kurabildiği, beraber çalışanileceği obabaşı yardımcısı da obabaşı ile aynı görev ve sorumluluklara sahiptir. O da obabaşı toplantılarına katılır, obabaşının olmadığı zamanlarda onun yerine geçer.

Obabaşı ve yardımcısı, şehirlerinde açılacak olan ilk obabaşı kursuna katılmak zorundadır. Kurs farklı ünitelerden obabaşlarının katılımıyla tercihen kamp ortamında gerçekleştirilir. Kursu tamamlayanlara resmi obabaşı arması verilir. 

Obabaşı’nın Görevden Alınması konusunda aşağıdaki durumlar bilinmelidir:

 1. Seçimle obabaşı olan bir izci, yine obadaşlarının talebiyle, liderin de onayıyla görevden alınabilir. 
 2. Eğer bir obabaşı görev ve sorumluluklarını ihmal ediyorsa, lider obadan obabaşını değiştirmelerini isteyebilir. 
 3. Görev süresi dolan obabaşı lider izin verirse, yeniden aday olarak seçimlere katılabilir. 
 4. Obabaşı herhangi bir şekilde değişirse, obabaşı yardımcısını da yeni obabaşı seçer.

İzcilerin Obabaşına Karşı Sorumlulukları:

 • İzci ihtiyacını, şikayetini ve isteğini, liderden önce obabaşına söyler.
 • İzci herhangi bir oba görevi ile ilgili bilgileri obabaşından öğrenir. Sorularını liderden önce obabaşına sorar.
 • İzci liderin yönetgelerini obabaşından öğrenir ve bunlara uymak zorundadır.
 • İzci etkinliğe katılamama mazereti konusunda obabaşına bilgi verir.
 • Açık alan etkinliklerinde obasından uzaklaşırken, nereye ve ne için gideceğini obabaşına açık bir şekilde bildirir. 

Ebeveynler İçin:

Şüphesiz obabaşlığı gençlerin organizadyon ve liderlik yeteneklerini geliştirici bir görevdir. Öte yandan sorumluluk ve iş yükü açısından obabaşlığının keyifli olduğu söylenemez. İzcilere obabaşlığı konusunda doğru bilgilendirme yapılmalı ve sonunda kendi tercihlerine saygı duyulmalıdır. Obabaşı adayı velisinin desteğini almak zorundadır. Ünite etkinliklerine, obabaşı toplantılarına ve obabaşı kursuna katılması konusunda gereken desteği veremeyecek veliler bunu çocuklarına ve lidere açıkça anlatmalıdır. Öte yandan istek izcilikte en iyi başlangıç noktasıdır. İstekli bir çocuk adına “yapamazsın” kararı vermek doğru değildir. İzcilikte yapamayan, edemeyenler gençler değil, her zaman yetişkinlerdir. Bu nedenle eğer çocuk istiyorsa obabaşı olması velisi tarafından destek görmelidir.